Koopakte in Rotterdam op laten stellen door de notaris

Bel ons 085-4011595

Koopakte Rotterdam

Bij de koop en verkoop van een woning komt vaak veel kijken, denk aan het verkopen van uw oude woning, het inpakken en verhuizen van de inboedel, enzovoorts. Dit is echter niet het enige! U bent bijvoorbeeld ook verplicht om bij een overdracht van een woning een zogenaamde koopakte op te stellen met de (ver)koper. Voor een koopakte in Rotterdam bent u bij ons notariskantoor aan het juiste adres. Onze notarissen kunnen samen met u en de (ver)koper een koopakte opstellen volgens die hiervoor gestelde regels. Zo weet u zeker dat u na de (ver)koop van de woning geen conflicten krijgt met de andere betrokken partijen.

Inhoud van een koopakte in Rotterdam

Een koopakte is een soort tijdelijke verbintenis met de koper of verkoper van een woning. In de koopakte in Rotterdam wordt precies vastgelegd wat er wel en niet bij de koop of verkoop zit inbegrepen, welke afspraken er gemaakt zijn tussen de koper en verkoper en wanneer de sleuteloverdracht bijvoorbeeld plaatsvindt. Mochten er naderhand nog gebreken aan het licht komen dan kunt u altijd terugvallen op de vooraf ondertekende koopakte. Zeker als de verkoper van uw nieuwe woning hierin heeft gesteld dat de woning in goede staat wordt opgeleverd.

Problemen voorkomen met een koopakte

Het voornaamste doel van een koopakte is het helder maken van de afspraken. Doordat de koopakte door een onafhankelijke partij wordt opgesteld, de notaris in dit geval, kan geen van beide partijen later klagen over een eventuele partijdigheid. Dit minimaliseert de kans op eventuele conflicten in de toekomst. Een koopakte is in principe bindend, maar vaak worden er in de koopakte nog voorwaarden gesteld om de koopakte te kunnen ontbinden. Daarbij geldt een wettelijke opzegtermijn bij het opstellen van een koopakte. Beide partijen kunnen tot drie dagen na het opstellen en ondertekenen van het document afzien van de verbintenis.