Stel statuten voor een stichting in Rotterdam op met onze notaris

Bel ons 085-4011595

Statuten stichting Rotterdam

Wanneer u besluit een stichting op te starten komt daar over het algemeen zeer veel bij kijken. U moet allereerst een ruimte vinden om uw stichting te vestigen, er moet een bestuur gevormd worden en de statuten voor uw stichting in Rotterdam moeten worden opgesteld. Met een statuut voorkomt u dat er in een later stadium conflicten kunnen ontstaan over bepaalde zaken binnen de stichting. De statuten voor stichtingen mogen enkel door een notaris worden opgesteld. Wij helpen u graag bij het samenstellen van de statuten zodat ze voldoen aan de wettelijk gestelde richtlijnen.

Wat staat er in statuten voor stichtingen in Rotterdam?

Statuten voor stichtingen in Rotterdam kunnen worden gezien als een soort grondwet voor de stichting. In de statuten staat precies omschreven hoe de gang van zaken is binnen een stichting en welke plichten betrokkenen van de stichting hebben. Samen met een notaris stelt u statuten op waaraan iedereen binnen de stichting zich dient te houden. De statuten zijn bindend op het moment dat het bestuur van de stichting de akte heeft ondertekend. In de akte staat bijvoorbeeld ook beschreven hoe bestuursleden van de stichting gekozen en eventueel ontslagen worden.

Het belang van statuten voor stichtingen

Statuten voor stichtingen worden met name opgesteld om conflicten binnen een stichting te voorkomen. U wilt voorkomen dat er bijvoorbeeld geruzie ontstaat over de aanstelling van bestuursleden binnen de stichting. Mocht er in een situatie toch een conflict ontstaan dat niet direct kan worden opgelost dan bieden de statuten van de stichting de uitkomst. Het is niet zomaar mogelijk om de inhoud van de statuten te wijzigen als deze eenmaal ondertekend zijn bij de notaris.

(U kunt bij ons ook terecht voor het opstellen van statuten voor verenigingen in Rotterdam.)