De statuten van uw vereniging in Rotterdam laten opstellen

Bel ons 085-4011595

Statuten vereniging Rotterdam

Bij het oprichten van een vereniging komt veel kijken. Denk aan het regelen van een geschikte locatie voor de vereniging, het werven van nieuwe leden en het opstellen van statuten voor de vereniging. Het is tegenwoordig zelfs verplicht om statuten te hebben als u een vereniging op wilt starten. Om u te helpen bij het opstellen van statuten voor verenigingen in Rotterdam staan onze notarissen voor u klaar. Onze notarissen weten precies wat er in de statuten hoort te staan en kunnen u adviseren bij het opstellen van statuten. Door de onafhankelijkheid van onze notarissen kan niemand binnen uw vereniging in een later stadium klagen over enige vorm van partijdigheid.

De inhoud van statuten voor verenigingen in Rotterdam

Statuten voor verenigingen in Rotterdam bestaan over het algemeen uit meerdere onderdelen, waarin wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld de besluitvorming in een vereniging is georganiseerd. Ook wordt in statuten vastgelegd wat leden van een vereniging mogen verwachten en andersom: wat hun verplichtingen zijn tegenover de vereniging. Over het algemeen is het gebruikelijk om naast een statuut ook een huishoudelijk reglement op te stellen ter aanvulling. Hierin staat bijvoorbeeld wat de contributie is en welke rechten bepaalde bestuursleden hebben.

Het doel van statuten voor verenigingen

Het doel van een statuut is voornamelijk het vermijden van conflicten of geschillen in een later stadium binnen de vereniging. Hoewel u vanzelfsprekend hoopt dat er nooit een conflict zal ontstaan, kan er bijvoorbeeld bij het aanwijzen van nieuwe bestuurders onenigheid zijn binnen de organisatie van een vereniging. Mocht er toch een conflict ontstaan binnen de vereniging, dan kunt u altijd terugvallen op de afspraken en voorwaarden die zijn vastgesteld in de statuten. Immers, de statuten zijn opgesteld door een onafhankelijke partij: de notaris.

(U kunt bij ons ook terecht voor het opstellen van statuten voor stichtingen in Rotterdam.)