Als u een stichting wil oprichten, is het belangrijk goed te weten waar u aan toe bent. Het is niet zomaar iets dat u doet; een stichting kan veel rechten en plichten met zich mee brengen.

Stel het doel van de stichting vast

Het belangrijkste is natuurlijk dat u weet wat het doel van de stichting is. Een doel is bijvoorbeeld het werven van fondsen voor natuurbehoud of zorgen voor voldoende welzijn in een bepaalde straat. Wanneer dit doel niet duidelijk is, kunt u natuurlijk ook geen stichting oprichten. Het doel van de stichting is daarom het belangrijkste van de stichting.

Dit doel wordt vastgelegd in de statuten. Hierin vind u ook onder meer de aanvullende regels die voor de stichting gelden.

Het bestuur

Ook belangrijk is dat er een bestuur wordt gekozen bij de stichting. Hiervoor zijn uiteraard bestuursleden nodig. Het is daarom belangrijk bij de oprichting van een stichting al een kern personen te hebben die echt voor de volle honderd procent achter de stichting staan en zich hier ook voor willen inzetten. Wanneer mensen dit niet willen, is het misschien verstandig om nog eens over de haalbaarheid van de stichting na te denken. Een stichting zonder fanatiek bestuur is een stichting die gedoemd is te mislukken en kan daardoor beter niet opgericht worden. Het is van groot belang hier erg realistisch in te blijven!

Financiële administratie

Ook een stichting is verplicht een sluitende financiële administratie te voeren. Zorg er daarom voor dat dit geheel op orde is om zo ellende met voornamelijk de Belastingdienst te voorkomen. Ook zorgt u er zo voor dat er bij een eventueel nieuw bestuur geen vragen kunnen oprijzen omtrent bepaalde kostenposten en uitgaven. Het is daarom van groot belang de financiële administratie zo helder, duidelijk en transparant als mogelijk bij te houden.